Alle kvinner og menn fra 18 år og oppover kan bli medlem.

Medlemskapet er gyldig når kontingent er betalt med og gir fulle rettigheter og plikter i koret. Utmelding skal skje til korets e-post. Kontingenten betales i september for høsthalvåret, og februar for vårhalvåret. Medlemmer som tilkommer koret i midten av et semester skal betale kontingenten innen 3 uker etter innmelding. Kontingentplikten gjelder for hele semesteret.


Vi øver hver tirsdag kl. 18.30 - 21.00 i bibliotekets lokaler i rådhuset.

Møt opp og bli med i et sosialt og trivelig kor!

Medlemskap koster kr. 750,- pr. semester og betales til konto 7594.63.46187.

Vi oppfordrer alle til å registrere Porsangerne som Grasrotmottaker. Organisasjonsnummer 979928793.