Porsangerne

er et blandet kor der målet er å fremme sang- og musikkglede i Porsanger.

Koret holder konserter forskjellige steder i Porsanger ved ulike anledninger. Av særlige arrangement må nevnes den årlige julekonserten i Lakselv kirke, gjerne i samarbeid med andre lokale kor og musikere. Julekonserten har også blitt fremført i Kistrand kirke, Børselv kirke, Karasjok kirke, Lebesby kirke og Kunes kirke.

Porsangerne har deltatt på Finnmark sangerforums korstevner siden 1999. Stevnene arrangeres hvert annet år. Her kan du komme til mange flotte steder i vårt fylke og bli kjent med sangere fra hele fylket.

Repertoaret spenner over mange ulike stilarter, fra norske folketoner til korkomposisjoner og underholdningsmusikk.

Har du lyst til å bli med? Vi øver i Porsanger bibliotek hver mandag kl. 18.30-21.00. 

Velkommen til en helsebringende og morsom opplevelse.