Styret

Hege Håkonsen Styreleder 2022-2023
Ann-Britt Skog Nestleder 2022-2023
Mary-Ann Jessen Eilertsen Kasserer 2022-2023
  Styremedlem  
  Styremedlem  
Unn Martinsen Varamedlem 2022-2023
Hildur Pedersen Varamedlem 2021-2022

Dirigent

Jens Lühr

Revisor

Gunnhild S. Engstad 2022-2023

Valgkomite

Per-Ole Gjøvik 2022
Linda Nicolaisen 2022

Noteutvalg

Jens Lühr dirigent
Irene Fiskergård 2022-2023
Lene Mari Jensen 2022-2023
Ingrid Golten 2022-2023

Nøkkelansvarlig

Ann-Britt Skog og Jens Lühr 2022

Kaffe- og vinlotteriansvarlig

Hildur Pedersen 2022-2023

Webmaster

Kjell Johansen 2022-2023