Medlemskap i organisasjoner

Regionalt er Porsangerne medlem av Finnmark sangerforum og derigjennom medlem av Finnmark musikkråd og VOFO Finnmark.

Nasjonalt er Porsangerne medlem av Norsk sangerforum og derigjennom medlem av Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og VOFO.

Organisering av aktiviteten

Porsangerne organiserer sin virksomhet etter Lov om voksenopplæring og mottar tilskudd for avholdte kurstimer.

Kurs kan bestå av fellestimer med lærer/dirigent, gruppetimer med lærer (dirigent, stemmeleder, pianokyndig) eller uten lærer. Det kan også avholdes andre kurs etter behov, for eksempel organisatoriske kurs.